Frequently Asked Question

Konfiguracja połączenia VPN w systemie MacOS
Last Updated 4 months ago

Uwaga! Wersja sstp-client powyżej 1.0.13 nie działa na MacOS. 
Możliwe jest skorzystanie z wersji starszej:

brew uninstall sstp-client
brew tap-new mymac/local
brew extract --version 1.0.13 sstp-client mymac/local
brew install mymac/local/sstp-client@1.0.13

Darmowy klient do macOS  to sstpc. Na macOS można zainstalować go np za pomocą Homebrew

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
brew install sstp-client

uruchomienie połączenia można wywołać za pomocą:

sudo /usr/local/sbin/sstpc --log-stderr  --cert-warn --user 'imie.nazwisko@wat.edu.pl' --password 'moje_Haslo12#' vpn.wat.edu.pl usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp

Please Wait!

Please wait... it will take a second!