Frequently Asked Question

Konfiguracja połączenia VPN w systemie MacOS
Last Updated a year ago

Darmowy klient do macOS  to sstpc. Na macOS można zainstalować go np za pomocą Homebrew

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
brew install sstp-client

uruchomienie połączenia można wywołać za pomocą:

sudo /usr/local/sbin/sstpc --log-stderr  --cert-warn --user '' --password '' vpn.wat.edu.pl usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp
(rozwiązanie podesłane przez Piotra Szymańskiego)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!