Frequently Asked Question

E-podpis. Długoterminowa walidacja (LTV) podpisów cyfrowych PDF
Last Updated 2 years ago

Jeśli dokument PDF opatrzony został adnotacją, że brakuje w nim długoterminowej weryfikacji (ang. Long-Term Validation, LTV) oznacza to sytuację, w której weryfikacja podpisu może się okazać niemożliwa.

image

LTV zabezpiecza przed tym, w szczególności przed przypadkami, gdy będziemy chcieli zweryfikować podpis, który już wygasł lub został odwołany.

Długoterminowa walidacja podpisów cyfrowych musi być ustawiona przed terminem wygaśnięcia lub odwołania ważności podpisu. LTV wymaga też, żeby podpisy były oznaczone datą i zawierały wszystkie niezbędne informacje o odwołaniu.

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym bez opcji LTV i po dacie ważności certyfikatu będzie prezentował się następująco:

image

Należy podpisywać dokumenty z opcją LTV, a gdy otrzymujemy dokument z zewnątrz lub mamy już podpisany dokument bez opcji LTV należy uzupełnić brakujące informacje dodając je do pliku.

Dodawanie brakujących informacji w celu otrzymania LTV należy przeprowadzić w następujących krokach:

1. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na podpis i zaznaczenie „Dodaj informacje weryfikacji”:

image

2. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na podpis i zaznaczenie „Zatwierdź podpis”:

image

3. Otrzymujemy dokument z podpisami obsługującymi LTV (Long Term Validation):

image

4. Zapisujemy plik z nowymi danymi - operacja dodawania i zatwierdzania informacji o podpisie nie zapisuje tych danych do pliku

Gdybyśmy zapomnieli zapisać plik, przy zamknięciu aplikacji powinno pojawić się okno z prośbą o potwierdzenie zapisania zmian. Upewnij się, że zatwierdziłeś je, w przeciwnym razie wprowadzone modyfikacje zostaną anulowane.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!