Frequently Asked Question

Rejestracja urządzenia mobilnego z systemem iOS do systemu MDM
Last Updated 7 months ago

1. Pobierz aplikację Inteligent Hub z AppStore:

image

2. Na komputerze wejdź na stronę https://ds2060.awmdm.com/MyDevice/Landing/#/MyDevice/Device/List, zaloguj się loginem i hasłem takim samym jak do poczty WAT. Wybierz opcję Dodaj urządzenie:

image

3. Wpisz swoje dane i wybierz typ wiadomości. W przypadku wybrania opcji E-mail token rejestracyjny zostanie wysłany na podany adres mailowy:

image

4. Uruchom aplikację Inteligent Hub, a następnie zeskanuj kod QR z tokenu rejestracyjnego (np. mailem):

image

5. Pobierz profil konfiguracyjny na urządzeniu:

image

6. Pojawi się następujący komunikat:

image

7. Pozwól aplikacji pobrać profil na Twoje urządzenie:

image

8. Zobaczysz monit, że profil został pobrany:

image

9. Zainstaluj profil konfiguracyjny na urządzeniu:

image

10. Pojawi się monit dotyczący ustawień:

image

11. Wejdź do Ustawień:

image

12. Zainstaluj profil

image

13. Kliknij Zaufaj:

image


14. Zobaczysz informację, że profil został zainstalowany:

image

15. Dokończ rejestrację urządzenia:

image

16. Potwierdź, że rozumiesz Politykę Prywatności:

image

17. Ustaw takie hasło do urządzenia, które będzie zgodne z wymaganiami:

image

Przykładowy monit:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!