Frequently Asked Question

Zdalne podłączenie do komputera służbowego
Last Updated 4 months ago

Zdalne podłączenie do komputera służbowego

Przygotowanie

Wymogiem formalnym jest złożenie wniosku o dostęp do pulpitu zdalnego - druk nr 5/DIN - https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-pracownik/SitePages/Procedury-i-wnioski-Dzia%C5%82u-Informatyki.aspx

Niezbędny również jest dostęp do sieci VPN (w przypadku braku, na jednym wniosku proszę uwzględnić VPN i dostęp do pulpitu zdalnego).

Do połączenia z komputerem konieczna jest znajomość jego nazwy.
Przykładowe sposoby ustalenia nazwy komputera: 

1) Poprzez „Mój komputer”:

image
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie „Ten komputer”/”Mój komputer”:
  • Wybrać „Właściwości”.
  • Odczytać nazwę komputera (Pełna nazwa komputera). Zanotować ją sobie na kartce/w pliku notatnika:
image

2) Poprzez ustawienia systemowe Windows 10:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w Windowsie (logo na dole po lewej stronie ekranu startowego):
image
  • Wybrać z listy „System”.
image
  • Do nazwy należy później dopisać .wat.edu.pl

3) Polecenie Hostname:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w Windowsie:image
  • Wpisać cmd i nacisnąć Enter.
  • W okienku, które się pojawi wpisać: hostname i nacisnąć Enter:image
  • Pojawi się nazwa, do której później należy dopisać .wat.edu.pl

Podłączenie do komputera

1) Połączyć się z siecią akademicką – szczegółowe kroki opisuje instrukcja usługi VPN: https://pomoc.wat.edu.pl/kb/faq.php?cid=3

2) Przycisk Start w Windowsie.

3) Wpisać: Podłączanie pulpitu zdalnego – i kliknąć.

image

4) W polu komputer wpisać nazwę swojego komputera – z akapitu Przygotowanie.

5) Wpisać login i hasło, którymi normalnie logujemy się do swojego komputera na WAT.

W razie problemów z certyfikatem, należy wykonać kroki według instrukcji:
https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-pracownik/itiredakcja/Dostep-zdalny/Win10-instal-cert.pdf

Please Wait!

Please wait... it will take a second!