Frequently Asked Question

Jak założyć konto dla gości z zewnątrz do korzystania z sieci WIFI WAT_Guest.
Last Updated 7 months ago

W celu założenia konta, należy zalogować się służbowym kontem imiennym (mailowym) 
do portalu (link poniżej):

https://wat-sponsor.wat.edu.pl

Proszę uzupełnić pola zgodnie z wyświetlonymi opisami i komunikatami.

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania swojego gościa.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!