Frequently Asked Question

Jak założyć konto dla gości z zewnątrz do korzystania z sieci WIFI WAT_Guest.
Last Updated 11 months ago

W celu założenia konta należy podać adres mailowy, na który zostanie wysłana nazwa użytkownika oraz hasło dostępowe do sieci WAT-Guest. Prosimy zalogować się do portalu kontem służbowym (link poniżej):

https://wat-sponsor.wat.edu.pl

Proszę uzupełnić pola: Imię, Nazwisko oraz czas trwania (proszę nie używać polskich znaków).

Osoba, która zakłada konto "Gościa" ponosi odpowiedzialność za działania tej osoby w sieci WAT oraz Internet.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!