Frequently Asked Question

Poczta: Jak dopiąć inną skrzynkę na własnych danych logowania
Last Updated about a month ago

Aby dopiąć do Outlooka inną skrzynkę używając własnych danych logowania (skrzynki techniczne) należy w Outlook w menu wybrać Plik, a następnie przycisk "+ Dodaj konto"

image

Wpisujemy adres mailowy skrzynki, do której chcemy się podłączyć i klikamy Połącz:

image

Wybieramy skrzynkę typu Exchange

image

Podajemy swoje dane logowania - adres e-mail oraz hasło (patrz uwaga poniżej), a także drugi składnik (MFA)

image

UWAGA: Gdy po wpisaniu hasła pojawi się komunikat jak poniżej to go ignorujemy, to dodatkowe zabezpieczenie Windows, które dla WAT jest akurat komunikatem błędnym, ale nie da się go wyłączyć. Klikamy przycisk Rozumiem:

image

Skrzynka na wykazie pojawi się po ponownym uruchomieniu Outlooka, o czym również jesteśmy informowani

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!