Frequently Asked Question

Rejestracja nowych urządzeń mobilnych działających na systemie Android do systemu MDM
Last Updated 9 months ago

Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu służbowego należącego do WAT, który nie został zarejestrowany przed przekazaniem, wykonaj następujące kroki:

1) Po wyjęciu urządzenia z pudełka wybierz język oraz kliknij strzałkę w prawo.
2) Połącz się z dostępną siecią Wi-Fi. Sieć wybierz z listy, która Ci się wyświetli.
3) Wpisz hasło do wybranej sieci Wi-Fi i potwierdź ustawienie przyciskiem Połącz.
4) Na ekranie pojawi się informacja o połączeniu z siecią Wi-Fi. Wybór potwierdź przyciskiem Dalej.
5) Zaznacz pole wyboru przy pozycji Umowa licencyjna użytkownika końcowego i potwierdź ustawienie przyciskiem Akceptuj.
6) Urządzenie sprawdzi poprawność ustawień. Zaczekaj na zakończenie tej operacji.
7) Po weryfikacji aktualizacji na urządzeniu pojawi się okno logowania do konta Google – nie loguj się prywatnym kontem Google.
8) W oknie logowania konta Google wpisz ciąg znaków afw#hub oznaczający tryb konfiguracji systemu Android.
9) System Android rozpocznie konfigurację trybu Android Enterprise i poprosi o instalację agenta zarządzającego. Instalację potwierdź przyciskiem Zainstaluj.
10) Po pobraniu pliku aplikacji HUB na urządzeniu wyświetli się okienko z pytaniem, czy zainstalować pobraną aplikację. Potwierdź przyciskiem Instaluj.
11) Na ekranie pojawi się informacja dotycząca zarządzania urządzeniem przez administratora. Przesuń palcem w dół ekranu, zaznacz pole wyboru przy akceptacji warunków użytkowania oraz potwierdź przyciskiem Dalej.
12) Urządzenie rozpocznie proces konfiguracji.
13) Po zakończeniu etapu automatycznej konfiguracji na ekranie pojawi się okno rejestracji w aplikacji HUB. Rozpocznij proces rejestracji, wybierając przycisk KOD QR.
14) Aplikacja HUB poprosi o uprawnienia do aparatu, żeby móc zeskanować kod QR.Potwierdź przyciskiem Zezwól.
15) Odszukaj wiadomość z kodem QR w skrzynce pocztowej. Następnie zeskanuj kod z wiadomości urządzeniem mobilnym, które ma być dodane.
16) Po zeskanowaniu kodu na ekranie telefonu pojawią się warunki użytkowania urządzeń mobilnych. Zapoznaj się z ich zapisami i potwierdź przyciskiem Akceptuj.
17) Na ekranie pojawi się informacja o polityce prywatności. Zapoznaj się z jej zapisami, a następnie potwierdź przyciskiem Rozumiem.
18) Na ekranie pojawi się im monit o gromadzeniu informacji z wykorzystania aplikacji HUB na urządzeniu. Zapoznaj się z jego zapisami i potwierdź przyciskiem Zgadzam się lub odmów przyciskiem Nie zgadzam się.
19) Na ekranie pojawi się informacja o rejestracji urządzenia. Etap ten może potrwać kilka minut. Zaczekaj na jego zakończenie.
20) Po zakończeniu rejestracji na ekranie pojawi się komunikat o modyfikacji ekranu startowego urządzenia.Potwierdź przyciskiem Dodaj.
21) Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji urządzenia jest informacja w aplikacji HUB zgodna z poniższym zrzutem ekranu:

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!