Frequently Asked Question

Office 365 ProPlus Tutorial
Last Updated 11 months ago

Dokument znajduje się tutaj:
https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-pracownik/itiredakcja/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fwat%2Dpracownik%2Fitiredakcja%2FInstrukcje%2Dobslugi%2Di%2Dmanuale&FolderCTID=0x0120003CF96B575D4FDF41AC29ECEE724CE5DA

Ścieżka znalezienia dokumentu:

Będąc na stronie https://intranet.wat.edu.pl/ przechodzimy do obszaru Dla Pracownika / Więcej / Dział Informatyki i wybieramy: Instrukcje obsługi i manuale

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!