Frequently Asked Question

Dokumenty i formularze do pobrania dot. Działu Informatyki
Last Updated 10 months ago

Wszelkie dokumenty oraz wnioski dotyczące Działu Informatyki znajdują się na stronie https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-pracownik/SitePages/Procedury-i-wnioski-Dzia%C5%82u-Informatyki.aspx

Please Wait!

Please wait... it will take a second!