Frequently Asked Question

MATLAB - Sposoby aktualizacji licencji w programie -dla studentów
Last Updated a year ago

Sposoby aktualizacji licencji TAH Student w programie MATLAB

A. Możliwość uruchomienia programu

 • W programie MATLAB na pasku narzędzi otwórz sekcję Resources i wybierz menu Help
 • W menu Help przejdź do podmenu Licensing
 • Z podmenu Licensing wybierz opcję Update Current License
 • Wybieramy licencję z listy, a następnie klikamy przycisk Update
 • Po pojawieniu się okna dialogowego potwierdzamy wybór klikając przycisk Yes

B. Brak możliwości uruchomienia programu

Jeśli upłynęła data ważności Twojego pliku licencyjnego lub gdy wystąpił inny problem z licencją, uniemożliwiający uruchomienie programu, nadal istnieje możliwość aktualizacji licencji poprzez uruchomienie klienta aktywacji programu MATLAB. Poniżej została przedstawiona instrukcja bezpośredniego uruchomienia klienta aktywacji programu MATLAB w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Windows

Domyślnie klient aktywacji jest umieszczony w:

C:\Program Files\MATLAB\R20XXx\bin\winXX\activate_matlab.exe

MacOS

 • Otwórz Finder
 • Przejdź do działu Applications
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij przy wciśniętym przycisku CTRL na ikonę aplikacji MATLAB

(np. MATLAB_R2015b.app)

 • Wybierz opcję „Show Package Contents”
 • Otwórz „Activate.app”

Linux

Domyślnie klient aktywacji znajduje się w:

/usr/local/MATLAB/R20XXx/bin/activate_matlab.sh

Po uruchomieniu klienta aktywacji programu MATLAB:

 1. Wybierz opcję „Activate automatically using the internet”
 1. Zaloguj się na swoje konto MathWorks
 1. Z listy dostępnych licencji wybierz licencję, którą chciałbyś aktywować
 1. Potwierdź informację o aktywacji
 1. Kliknij przycisk „finish” by zakończyć proces aktywacji

C. Program działa, jednak nie ma połączenia z Internetem

W sytuacji gdy komputer z uruchomionym programem MATLAB nie ma połączenia z internetem, istnieje możliwość pobrania na inny komputer pliku licencyjnego ze strony producenta www.mathworks.com i przeniesienia pliku pomiędzy urządzeniami.

 • Kliknij w swoją nazwę użytkownika widoczną w prawym górnym widoku strony i z menu rozwijalnego wybierz pole My Account
 • Wybierz z listy swój numer licencyjny
 • Kliknij w zakładkę Install and Activate
 • Z widocznego z prawej strony ekranu menu Related Tasks wybierz opcję Update License File
 • Na ekranie pojawi się lista Twoich aktywacji wraz z widocznymi z prawej strony ikonami służącymi do pobrania pliku licencyjnego (Download License File) i wysłania pliku licencyjnego na pocztę email

(Email License File) – wybierz opcję pobrania pliku licencyjnego

 • Po pobraniu pliku licencyjnego, umieść go w swoim folderze z plikami licencyjnymi i spróbuj uruchomić program MATLAB

Uwaga! Lokalizacja plików licencyjnych zależy od typu licencji i od używanego systemu operacyjnego.

Lokalizacja plików licencyjnych w poszczególnych systemach operacyjnych:

Windows:

Pliki licencyjne znajdują się w:

%AppData%\MathWorks\MATLAB\R20XXx_licenses

(Uwaga: R20XXx to symboliczny zapis wersji programu, np. R2015b.)

Folder %AppData% jest domyślnie ukryty. By się do niego dostać, otwórz Menu Start i wpisz %AppData% w polu wyszukiwania.

Plik licencyjny może być również dostępny w:

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming

MacOS:

Pliki licencyjne są umieszczone w Twoim katalogu domowym. Kliknij w ikonę Finder widoczną w pasku ikon i przejdź do menu „Go” dostępnego w pasku menu. Wybierz opcję „Go to Folder” i wpisz ścieżkę:

~/.matlab

Kliknij opcję „go”. Pliki licencyjne znajdują się w folderze, który się otworzy, w podfolderze o nazwie „R20XXx_licenses”, gdzie R20XXx oznacza wersję zainstalowanego programu MATLAB, np. R2015a.

Linux:

Pliki licencyjne znajdują się w folderze „.matlab” w Twoim katalogu domowym:

~/.matlab

Pliki licencyjne zostały umieszczone w odpowiednich podfolderach folderu „.matlab”, których nazwy zależą od zainstalowanych wersji programu MATLAB:

R20XXx_licenses

(Uwaga: R20XXx to symboliczny zapis wersji programu, np. R2015b.)

Dokument znajduje się tutaj:
https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-pracownik/itiredakcja/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fwat%2Dpracownik%2Fitiredakcja%2FInstrukcje%2Dobslugi%2Di%2Dmanuale&FolderCTID=0x0120003CF96B575D4FDF41AC29ECEE724CE5DA

Ścieżka znalezienia dokumentu:

Będąc na stronie https://intranet.wat.edu.pl/ przechodzimy do obszaru Dla Pracownika / Więcej / Dział Informatyki i wybieramy: Instrukcje obsługi i manuale

image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!