Frequently Asked Question

E-podpis. Konfiguracja programu Adobe Acrobat Reader
Last Updated a year ago

E-podpis. Konfiguracja programu Adobe Acrobat Reader

1. Wgrywanie logo WAT
Pobieramy plik SignatureLogo.pdf z załącznika i wgrywamy do katalogu
%appdata%\Adobe\Acrobat\[wersja]\Security
Zwykle jest to ścieżka C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[wersja]\Security,  katalog Appdata jest ukryty. 
2. Ustawianie Long Term Validation (LTV)
W programie Adobe Acrobat Reader wchodzimy w menu Edycja -> Preferencje
Wybieramy kategorię Podpisy i w obszarze Tworzenie i wygląd klikamy przycisk Więcej...
zaznaczmy opcję Dołącz stan unieważnienia podpisu i dwukrotnie potwierdzamy OK.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!