Frequently Asked Question

E-podpis. Podpisanie dokumentu PDF podpisem kwalifikowanym
Last Updated 2 years ago

Umieść swoją uwierzytelniającą kartę inteligentną w porcie USB, następnie w programie Adobe Acrobat Reader otwórz dokument PDF przeznaczony do podpisania. Z poziomu menu lub zakładki „Narzędzia” programu uruchom/otwórz narzędzie „Certyfikaty”. W zależności od posiadanej wersji i konfiguracji Adobe Acrobat Reader może się okazać konieczne kliknięcie „Pokaż więcej” lub „Więcej narzędzi”, jeśli „Certyfikaty” nie są widoczne w podstawowym zestawie narzędzi.

Przykład I:

image

Przykład II:

image
image
image

W zakładce „Certyfikaty” kliknij „Podpisz Cyfrowo”, po czym system poprosi Cię o naszkicowanie myszką obszaru, w którym chcesz zmieścić podpis. Optymalne proporcje boków tego obszaru to 2:1, chociaż indywidualne podpisy mogą prezentować się lepiej w prostokątach o innych proporcjach boków.

image

Następnie system udostępni okno Podpisz za pomocą identyfikatora cyfrowego.

image

W oknie tym wybierz swój e-podpis, zawierający imię, nazwisko i dane Wydawcy (w chwili przygotowania instrukcji Akademia korzystała z usług jednego z dwóch Wydawców: „WAT Issuing CA G3” lub „CUZ Sigillum"), który następnie możesz zmodyfikować graficznie zgodnie z dostępnymi opcjami, możesz też kliknąć kwadracik „Zablokuj dokument po podpisaniu", co uniemożliwi wprowadzanie do dokumentu kolejnych podpisów.

image

Proces podpisywania dokumentu kończy wprowadzenie poprawnego numeru PIN do karty uwierzytelniającej, po którym system wymusza zapisanie na dysku podpisanego dokumentu PDF oraz wyświetla informację o pomyślnym podpisaniu dokumentu. W zakładce "Certyfikaty” w tym samym czasie pojawia się potwierdzenie „Podpisano. Wszystkie podpisy są poprawne.”

image
image
image

Proces podpisywania dokumentu PDF podpisem kwalifikowanym został w tym momencie sfinalizowany.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!