Frequently Asked Question

Problemy z połączeniem VPN w systemie Windows 10
Last Updated 2 years ago

Rozwiązaniem problemów z połączeniem do akademickiej sieci VPN jest przeinstalowanie wirtualnych kart sieciowych w systemie Windows 10. Proszę wykonać następujące czynności:

1. Przejść do menedżera urządzeń (kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisku menu start w lewym dolnym rogu ekranu i wybrać menedżer urządzeń)

2. Rozwinąć listę "karty sieciowe" (interesują nas wyłącznie karty wirtualne o nazwie WAN Miniport)

image

3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i odinstalować karty z opisem IP, Network monitor oraz SSTP.

4. Uruchomić ponownie komputer.

Po wykonaniu powyższych czynności połączenie powinno funkcjonować poprawnie.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!