System Wsparcia Użytkownika

Aby zapewnić możliwie najkrótszy czas obsługi zgłaszanych problemów, wykorzystujemy system obsługi zgłoszeń.

Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego można prześledzić proces obsługi zgłoszenia i sprawdzić jego aktualny stan.

Dla wygody użytkownika jest również dostępna historia zgłoszeń.