Frequently Asked Question

Zmiana hasła do konta służbowego WAT
Last Updated 3 years ago

 1. Komputer w domenie WAT
  Jeśli używasz komputera w domenie i jesteś w sieci WAT lub jesteś podłączony za pomocą VPN, wciśnij Ctrl + Alt + Del i wybierz opcję zmiany hasła.
  image
  image


 2. Komputer poza domeną WAT
  Jeśli nie posiadasz komputera w domenie, zaloguj się do poczty poprzez https://mail.wat.edu.pl i zmień hasło poprzez Opcje -> Ogólne -> Moje konto -> Zmień hasło.
  image
  image
  image

 3. Zmiana hasła konta studenckiego/kursanta
  Aby zmienić hasło wejdź na stronę https://haslo.wat.edu.pl i zmień hasło poprzez opcję Zmień hasło. W przypadku gdy hasło wygasło (liczba dni równa 0) należy użyć opcji resetu hasła.
  Uwaga:
  Możliwość zalogowania się do poczty Office 365 może być myląca. Ze względu na synchronizację domen istnieje możliwość logowania się do poczty Office 365 dla konta, któremu hasło w domenie WAT wygasło.
  Aby móc zalogować się do systemu USOS, konto musi być aktywne w systemie WAT (a nie Office 365).
  image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!