Frequently Asked Question

Włączenie MFA na kontach Office365
Last Updated 23 days ago

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu MFA (wieloskładnikowej weryfikacji tożsamości) system wymusi na nas uzupełnienie drugiego kanału autoryzacji.

Funkcję MFA dla konta można również skonfigurować samodzielnie pod adresem https://aka.ms/mfasetup

1. Na ekranie konfiguracji należy kliknąć i rozwinąć listę "Powiadom mnie za pośrednictwem":

image

Pojawi się lista możliwych opcji:

image

Dział Informatyki poleca wybranie opcji logowania za pomocą aplikacji mobilnej - instrukcja znajduje się na samym dole tej strony, lub SMS. Opcje związane z odbieraniem połączeń głosowych nie będą dalej wspierane a co za tym idzie nie są rekomendowane przez Dział Informatyki.


image

Należy pamiętać, że opcje związane z telefonami wymagają wybrania kraju (czyli w efekcie dodania +48 przed numerem telefonu).

Jeśli decydujemy się na wybranie numeru telefonu komórkowego, najlepiej jest wybrać "Wyślij wiadomość SMS z kodem", ponieważ za granicą odbiór SMS jest bezpłatny.

MFA za pomocą aplikacji - ustawienie zalecane przez Dział Informatyki:

  1. Ściągnięcie ze sklepu Google lub Apple aplikacji Microsoft Authenticator (producent Microsoft).
  2. Przy konfiguracji MFA na stronach Office365 wybranie opcji: Token lub aplikacja uwierzytelniania, a na liście "Powiadom mnie za pośrednictwem" wybranie opcji "Powiadom mnie za pośrednictwem aplikacji".
  3. Wybranie opcji akceptacji poprzez powiadomienia.
  4. System wyświetli kod QR na stronie WWW.
  5. W aplikacji Microsoft Authenticator należy dodać konto (prawy górny przycisk – wielokropek pionowy) i wybrać konto służbowe, a następnie zeskanować telefonem kod QR ze strony WWW.
  6. Na kolejnym ekranie WWW wyświetlona będzie informacja o weryfikacji kanału. W aplikacji Authenticator należy zatwierdzić logowanie.
  7. Od tego momentu logowanie będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!