Frequently Asked Question

Włączenie MFA na kontach Office365
Last Updated 8 months ago

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu MFA (wieloskładnikowej weryfikacji tożsamości) system wymusi na Państwu uzupełnienie drugiego kanału autoryzacji.

Funkcję MFA dla konta można również skonfigurować samodzielnie pod adresem https://aka.ms/mfasetup

Dział Informatyki poleca następujące ustawienie:

  1. Ściągnięcie ze sklepu Google lub Apple aplikacji Microsoft Authenticator (producent Microsoft)
  2. Przy konfiguracji MFA na stronach Office365 wybranie opcji Aplikacja mobilna
  3. Wybranie opcji akceptacji poprzez powiadomienia
  4. System wyświetli kod QR na stronie WWW
  5. W aplikacji Microsoft Authenticator należy dodać konto (prawy górny przycisk – wielokropek pionowy) i wybrać konto służbowe, a następnie zeskanować telefonem kod QR ze strony WWW
  6. Na kolejnym ekranie WWW wyświetlona będzie informacja o weryfikacji kanału. W Authenticator należy Zatwierdzić logowanie.
  7. Od tego momentu logowanie będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia.

Alternatywnie można również ustawić swój numer telefonu komórkowego, przy czym zaleca się ustawienie kodu SMS zamiast telefonu. Powodem ku takiemu ustawieniu jest to, że za granicą odbiór SMS jest bezpłatny w przeciwieństwie do odbierania połączenia głosowego, po drugie odbierając połączenie (i wciskając #) można przez przypadek zatwierdzić komuś dostęp do swojego konta.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!