Frequently Asked Question

Włączenie MFA na kontach Office365
Last Updated 2 years ago

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu MFA (wieloskładnikowej weryfikacji tożsamości) system wymusi na nas uzupełnienie drugiego kanału autoryzacji.

Funkcję MFA dla konta można również skonfigurować samodzielnie pod adresem https://aka.ms/mfasetup

1. Na ekranie konfiguracji należy kliknąć i rozwinąć listę "Powiadom mnie za pośrednictwem":

image

Pojawi się lista możliwych opcji:

image

Dział Informatyki poleca wybranie opcji logowania za pomocą aplikacji mobilnej (nie wymaga podawania numer telefonu!) - instrukcja znajduje się na samym dole tej strony.

Jeśli decydujemy się na wybranie numeru telefonu stacjonarnego, wybieramy opcję "Zadzwoń na mój telefon biurowy" - przy tej opcji należy pamiętać, że w czasie logowania trzeba być przy podanym telefonie. Jest możliwość dodania 2 numerów telefonów - np. biurowego i domowego stacjonarnego/biurowego do innego pokoju. Żeby dodać drugi numer telefonu, uzupełniamy pole "Alternatywny numer telefonu uwierzytelniania":

image

Należy pamiętać, że opcje związane z telefonami wymagają wybrania kraju (czyli w efekcie dodania +48 przed numerem telefonu).

Jeśli decydujemy się na wybranie numeru telefonu komórkowego, najlepiej jest wybrać "Wyślij wiadomość SMS z kodem", ponieważ za granicą odbiór SMS jest bezpłatny -  w przeciwieństwie do odbierania połączenia głosowego. Po drugie, kiedy odbieramy połączenie (i wciskamy #), możemy przez przypadek zatwierdzić komuś innemu dostęp do swojego konta.

MFA za pomocą aplikacji - ustawienie zalecane przez Dział Informatyki:

  1. Ściągnięcie ze sklepu Google lub Apple aplikacji Microsoft Authenticator (producent Microsoft).
  2. Przy konfiguracji MFA na stronach Office365 wybranie opcji: Token lub aplikacja uwierzytelniania, a na liście "Powiadom mnie za pośrednictwem" wybranie opcji "Powiadom mnie za pośrednictwem aplikacji".
  3. Wybranie opcji akceptacji poprzez powiadomienia.
  4. System wyświetli kod QR na stronie WWW.
  5. W aplikacji Microsoft Authenticator należy dodać konto (prawy górny przycisk – wielokropek pionowy) i wybrać konto służbowe, a następnie zeskanować telefonem kod QR ze strony WWW.
  6. Na kolejnym ekranie WWW wyświetlona będzie informacja o weryfikacji kanału. W aplikacji Authenticator należy zatwierdzić logowanie.
  7. Od tego momentu logowanie będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!