Frequently Asked Question

E-podpis. Sigillum Sign - błąd braku klucza prywatnego
Last Updated 7 months ago

Zdarzają się przypadki, że po instalacji certyfikatu od Sigillum Sign nie ma klucza prywatnego na karcie.

Można to rozpoznać wchodząc do program IDProtect i zakładki Certificates & Keys:

image

W systemie Windows w certmgr.msc widzimy błędną ikonę:

image

(bez klucza) i brak dodatkowej informacji w zakładce Ogólne: „Masz klucz prywatny…”.

Tak wygląda prawidłowa ikona i konfiguracja (w czerwonej ramce):

image

(z kluczem)

image

Poprawna struktura w IDProtect i zakładce Certificates & Keys wygląda jak poniżej:

image

Wnioski

Jeśli pojawi się wskazany na początku błąd trzeba kartę zgłosić w trybie pilnym do serwisu Sigillum Sign.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!