Frequently Asked Question

Poczta: Pierwsze logowanie
Last Updated 8 months ago

Instrukcja pierwszego logowania do serwisu pocztowego w wersji przeglądarkowej

  1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wpisz następujący adres: mail.wat.edu.pl
  2. W pustym polu wpisz swój adres e-mail bez polskich znaków i kliknij „Dalej”:image

3. W okienku wybierz „Hasło”:

image

4. Wpisz hasło tymczasowe i kliknij „Zaloguj”:

image

5. System poprosi o zmianę hasła. Powinno ono zawierać minimum 8 znaków z co najmniej trzech grup spośród następujących: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne (np. !@#$). Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska, części adresu e-mail i kolejnych znaków alfabetycznych oraz cyfr. Kliknij „Prześlij”:

image

6. System poprosi o wybranie drugiego składnika logowania:

image

7. Otwórz nową kartę przeglądarki.

8. Wejdź na stronę portal.office.com, zaloguj się swoimi danymi, kliknij „Dalej”:

image

9. System poprosi o wybranie drugiego składnika logowania. Kliknij „Następne”:

image

10. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Microsoft Authenticator, pobierz ją na telefon. Wejdź do sklepu z aplikacjami na swoim telefonie (Sklep Play albo AppStore), znajdź aplikację Microsoft Authenticator, pobierz ją i zainstaluj na telefonie.


11. Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie wróć do komputera i w kolejnym okienku na ekranie także kliknij „Następne”:

image

a) Następnie otwórz aplikację Microsoft Authenticator w swoim telefonie, plusem u góry ekranu aplikacji dodaj nowe konto, wybierz opcję „Konto służbowe” i zeskanuj QR kod z ekranu przeglądarki.

b) Zobaczysz komunikat: „Pomyślnie dodano konto”, a konto to pojawi się na liście kont w aplikacji MS Authenticator.

c) Kliknij „Następne”. System poprosi Cię o wprowadzenie w aplikacji kodu, który zobaczysz na ekranie. Po wpisaniu kodu w aplikacji oraz na stronie zobaczysz komunikat, że konto zostało zatwierdzone:

image

d) Kliknij „Następne”. Zobaczysz okienko kończenia konfiguracji:

image

e) Kliknij „Gotowe”. Możesz się już logować do swojego konta służbowego.

12. Jeśli chcesz wybrać inną metodę uwierzytelniania (połączenie telefoniczne, SMS), kliknij na dole okna „Chcę skonfigurować inną metodę”:

image

W przypadku wybrania kodu w wiadomości SMS musisz wybrać „Telefon”, a następnie w kolejnym oknie wybrać SMS:

image

Uwaga! Upewnij się, że przed numerem telefonu jest wpisane +48 (jest na to osobna część pola przed właściwym numerem telefonu).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!