Frequently Asked Question

E-podpis. Weryfikacja podpisów kwalifikowanych w dokumentach PDF
Last Updated 2 years ago

W programie Adobe Acrobat Reader wczytaj plik z rozszerzeniem .pdf (w poniższym przykładzie plik podpis_WAT_kwal.pdf zawiera dwa podpisy kwalifikowane).

image

Po wczytaniu dokumentu nastąpi weryfikacja podpisów (będą widoczne w oknie programu)

image

Po wczytaniu podpisów na górnej belce programu (ponad tekstem) może pojawić się informacja o wykrytych nieprawidłowościach.

image
W takim przypadku w dalszych krokach należy ustalić jakie konkretne problemy pojawiły się w podpisach.

Po kliknięciu przycisku "Panel Podpis" pojawi się menu po lewej stronie, na którym widać oba podpisy, w tym jeden poprawnie zweryfikowany (zielony „ptaszek”), drugi niezweryfikowany (pomarańczowy trójkąt).

image
Po kliknięciu myszką w niezweryfikowany podpis możemy poznać powód braku weryfikacji:
image

Opcję domyślnej weryfikacji podpisów w programie można wyłączyć (czynność niezalecana, Adobe Acrobat Reader przyjmie wówczas, że wszystkie podpisy są zaufane) wybierając w menu Edycja -> Preferencje -> Kategoria: Podpisy, w polu "Weryfikacja" przycisk "Więcej...", a w nowo otwartym oknie "Preferencji weryfikacji podpisów" zaznaczyć kwadrat w wierszu "Zatwierdzanie podpisów" jak w poniższym przykładzie:

image
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!