Frequently Asked Question

Poczta: Powiększanie limitu wyświetlanych wiadomości w Outlook
Last Updated 3 years ago

  1. Klikamy na "Plik"
    image
  2. Wybieramy dwukrotnie "Ustawienia kont"
    image
  3. Dla wybranej skrzynki pocztowej zmieniamy jej ustawienia wskazując tryb buforowanej wymiany z limitem czasowym "Wszystkie"
    image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!